Käsivarren seniorit ry

Tutustumiskäynnillä Veli Koljosen ateljeessa Särkijärvellä

Käsivarren seniorit ry kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn

Yhdistyksemme kotipaikka on Muonio, mutta alueellisesti se toimii myös Enontekiön alueella .

Tarkoitus
Yhdistys edistää eläkeläisten ja ikääntyvien ihmisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä, järjestämällä tapahtumia, joissa yhteenkuuluvuuden tunne lujittuu.

Toiminta
Järjestää erilaisia tilaisuuksia, tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa.

Tärkeä tehtävä on edistää ikäihmisten kaikenpuolista viihtyvyyttä omalla kotiseudullaan ja näin myös edesauttaa ympäristön siisteyden ja kauneuden ylläpitoa, muiden järjestöjen kanssa.

Hei sinä toiminnastamme kiinnostunut!
Kerromme tapahtumistamme "pidä mielessä" -palstalla Luoteis-Lappi lehdessä.Tule tutustumaan!

Käsivarren seniorit ry on puolueisiin kuulumaton yhdistys.

Jäseniä meillä on 115. Jäsenmaksumme on 25 €.

Tule mukaan!

Päivitetty 23.1.2019